มอบรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   ร่วมแสดงความยินดีสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  คุณพิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ บริษัทชีวาดี โปรดักส์ และ คุณวิตราภรณ์ พิมพลา บริษัท Znya Organics Products ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2 จากการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award) ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์