โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ 101”

     สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมูลนิธสานใยแผ่นดิน/กรีนเนท กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ 101” รุ่นที่ 1(รุ่นละ 20 ท่าน) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารไทยศรี ชั้น 29 (สถานี BTS กรุงธนบุรี)

     ให้กับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่สนใจเริ่มโครงการธุรกิจเกษรอินทรีย์หรือได้เริ่มทำเกษตรออินทรีย์แล้วและต้องการพัฒาธุรกิจเกษรอินทรีย์ห้เติบโตขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ใหม่  

     ขอเรียนเชิญสมาชิก เครือข่ายสมาชิกตลอดจนผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสัมมนาและส่งใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกษรอินทรีย์ 101 ได้ตามเอกสารแนบ

http://oainnetwork.info/index.php/2011-10-19-14-19-00?download=9:1