ที่อยู่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย

ติดต่อ

โทรศัพท์ +6653-875192 , แฟกซ์ +6653-875190
โทรศัพท์ : 02-050-7534
อีเมล์ : oain.contact@gmail.com