นวัตกรรมเพื่อการส่งออก…นำร่องสนับสนุน 100 บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและอาหารเสริม

     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังก่อให้เกิดการรวมตัวของตลาดประเทศสมาชิกเข้ามาเป็นตลาดเดียวที่ใหญ่มหึมาในปี พ.ศ. 2558 สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจของตน ตลอดจน สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ รองรับความต้องการจากทั่วโลก

     การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงถือเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของผู้ ประกอบการไทย ดังนั้นความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานเครือข่าย จึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และกรมส่งเสริมการส่งออก ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ร่วมมือกันกำหนดแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ เข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมจับมือเครือข่ายเอกชนร่วมดำเนินการพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ ไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ภายใต้ โครงการ “นวัตกรรมเพื่อการส่งออก – Innovation 4 Export”

     กิจกรรม “100 บริษัท กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและอาหารเสริมเพื่อการส่งออก” เป็นกิจกรรมนำร่องภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าวที่มุ่งหวังเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหารและอาหารเสริม ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการสนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนาตลาดเพื่อการ ส่งออกโดยเปิดรับสมัครบริษัทที่ผลิตอาหารและอาหารเสริมส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 สิงหาคม 2555 ซึ่ง 100 บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสแสดงผลงานและเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อ รับสิทธิประโยชน์การขยายผลธุรกิจนวัตกรรมด้านต่างๆ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยภายใต้โครงการ “นวัตกรรม เพื่อการส่งออก Innovation 4 Export” จะช่วยพัฒนาสินค้าไทยตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทาง ขอเพียงผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะลุยตลาดต่างประเทศร่วมกันด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีความเป็นนวัตกรรมไม่ซ้ำใคร

    การสัมภาษณ์ 100 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะทำให้เราจัดกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะต่างๆ ของการขยายธุรกิจได้ ผู้ประกอบการรายใดมีแนวคิดใหม่อยากพัฒนา สนช. เองสามารถช่วยเหลือด้านเงินทุนในการทดลองผลิตสินค้านวัตกรรมนั้นๆ ได้ตามกลไกการสนับสนุนของหน่วยงาน ผู้ประกอบการรายใดมีสินค้าที่น่าสนใจอยู่แล้ว ขาดเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจ เราก็จะให้เข้า Innovative Business Development Program ซึ่งจะมีทีมที่ปรึกษาช่วยในเรื่องการสร้างจุดเด่น สร้างตราสินค้า เพื่อความน่าสนใจของธุรกิจ หรือธุรกิจใดมีสินค้าพร้อมจำหน่ายก็เข้า New Market Investment Program ที่เราจะจัดหาผู้ร่วมทุนทางการค้าเพื่อพัฒนาตลาดและยอดขาย พร้อมจัดหา New Market Place พื้นที่แสดงสินค้าแห่งใหม่ ที่เน้นจุดขายเรื่อง “นวัตกรรม” เพื่อเป็นหน้าร้านในการเจรจาธุรกิจ โดยบริษัทนวัตกรรมที่มีความพร้อมเหล่านี้ ก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งเป็นหน่วยงาน ในความร่วมมือของ สนช. ที่จะพาผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยไปบุกตลาดต่างประเทศ ทั้งในส่วนของการออกงานแสดงสินค้าและการนัดหมายเจรจาธุรกิจ

     กิจกรรมนำ ร่องครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและอาหารเสริมของ ไทย ที่จะได้มีโอกาสก้าวไกลสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่แปลกใหม่ไปแข่งขันในตลาด สากล ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ 02-644 6000 ต่อ 135 (ชานนท์) โทรสาร: 02-644 8443 อีเมล์: i4e@nia.or.th เว็บไซต์: www.nia.or.th/i4