มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯ ร่วมกับ มก. จัดงาน เกษตรแฟร์” ปี 57

     รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี 2557 ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในปี 2557 จะเริ่มงานตั้งแต่ที่ 20-29 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด “ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ และการไปช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้าวมาจัดแสดงและสาธิต อาทิ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คือ อุปกรณ์การหย่อนกล้าข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภฯ) เครื่องสีข้าวขนาดต่างๆ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ขนมจีนแห้งข้าวไรซ์เบอร์รี่คัพ ข้าวหุงสุก 3 นาที ขนมมินิคัพเค้ก ข้าวตูเอกซ์เพรส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ เช่น ไก่ดำเคยูภูพาน การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ระบบอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน รวมทั้งชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริมและเป็นประโยชน์ทั้งในครัวเรือนและชุมชน

     อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและทอดพระเนตรกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกิจกรรมภายในงานด้วย

     ด้าน รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แถลงในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ว่า ทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะช่วยเหลือและยกระดับชาวนาไทยให้หันมาใช้ระบบอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกข้าวและทำนาอย่างครบวงจรและถูกวิธี ซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ ตั้งแต่การทดสอบคุณภาพดิน การนำเทคโนโลยีการทำนารูปแบบใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์หย่อนกล้าข้าวแบบประณีต เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ประดิษฐ์คิดค้นในการทำนาโดยใช้อุปกรณ์นี้หย่อนกล้าข้าวลงไปในนาตม เพื่อให้ชาวนานำไปใช้ได้จริง รวมไปถึงการแปรรูปข้าวที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวนา เช่น การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ การทำขนมจีนไรซ์เบอร์รี่คัพ ขนมครกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ สินค้าในพระดำริ ผลพลอยพอเพียงที่ได้จากเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมายมาจำหน่าย

     นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าซึ่งได้แบ่งเป็นโซน 11 โซน คือ โซนฟ้าบันดาลจำหน่ายสัตว์เลี้ยง โซนหยาดน้ำฟ้าพฤกษางามจำหน่ายต้นไม้ โซนเรือนฟ้างามจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โซนหนึ่งฟ้าหนึ่งตะวันจำหน่ายสินค้าโอท็อป โซนฟ้างามตลาดน้ำเกษตร โซนฟ้าชวนช็อป โซนฟ้าชวนชิม โซนมหัศจรรย์วันฟ้าเปิด โซนฟ้าจรดดิน โซนอิ่มอร่อย- ลอยฟ้า และโซนฟ้าเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พาวิลเลี่ยน เป็นโซนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบด้วย การทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ สินค้าของมูลนิธิฯ ปีนี้มีคอลเลคชั่นใหม่ๆ มาจำหน่าย อาทิ ผ้ากันเปื้อน หมวก ร่ม สินค้าจากผลพลอยพอเพียง ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่ทางมูลนิธิฯ ไปส่งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกร นวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวอย่างแปลงสาธิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาร่วมจัดแสดงด้วย

     จึงขอเชิญประชาชน และผู้สนใจมาชมผลงานต่างๆ รวมทั้งมาอุดหนุนสินค้าในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 19 มิถุนายน 2557