รายงานผลการจัดนิทรรศการ BioFach ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

การจัดงาน BioFach ในวันที่ 13 – 16  กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน มีรายงานการจัดประชุม ดังนี้

1. ข้อมูลทางโครงสร้าง

ซึ่งมีพื้นที่การจัดนิทรรศการรวมทั้งหมด 72,600 ตารางเมตร 

2.  สื่อ

– มีผู้สื่อข่าวจำนวน 936 ราย จาก 43 ประเทศ
– มีการแสดงผลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 274,339 ครั้ง จากผู้เข้าชม 136 ประเทศ ที่เข้าเว็บเพจ www.biofach.de (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2012 ถึงกุมภาพันธ์ 2013)
– การแสดงผลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 28,589 ที่เข้าชมเว็บไซต์ m.biofach.de ในมือถือ (กุมภาพันธ์ 2013)  

3.  การเข้าประชุม

– มีผู้เข้าร่วมประชุม 7533 ราย โดยมีการประชุมที่น่าสนใจ เรียงลำดับ ดังนี้
1.BioFach Forum 
2.Key theme “Shared Values” 
3.Fachhandels Forum (German organic trade forum) 
4.Vivaness Forum 5.HORECA Forum  

4. ผลการลงทะเบียนของผู้เข้าชม 4.1 ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน จำนวน 130 ประเทศ

ซึ่งมี 10 ประเทศจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ดังนี้
1. ออสเตรีย
2. อิตาลี
3. ฝรั่งเศส
4. เนเธอร์แลนด์
5. โปแลนด์
6. สวิตเซอร์แลนด์
7. สเปน
8. สาธารณรัฐเช็ก
9. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
10. สโลวีเนีย

4.2 ผู้เข้าชมงานแบ่งตามภาคส่วนของเศรษฐกิจ

 4.3 ผู้เข้าชมงานแบ่งตามอาชีพ

5. เหตุผลที่เข้าร่วมงาน
5.1 เหตุผลหลักที่เข้าร่วมชมงาน

5.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงาน

5.3 ความสนใจของผู้เข้าชมงานแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ

5.4 อำนาจการตัดสินใจในการซื้อขาย
92% ของผู้เข้าชมงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าภายในงาน 

5.5 โอกาสในการติดต่อกับลูกค้า
99% ของผู้เข้าชมงานได้รับความพึงพอใจที่มีโอกาสในการเข้าร่วมงาน โดยได้รับข้อมูลและสามารถสร้างเครือข่ายผู้ติดต่อได้กว้างขึ้น

5.6 การเข้าร่วมงาน BioFach ครั้งต่อไป
84% ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดพบว่า สนใจที่จะเข้าร่วมงานงาน BioFach ประเทศเยอรมัน ในปี 2557

5.7 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในงาน
ผู้เข้าร่วมงาน 22-44% ให้ความเห็นว่า การติดต่อค้าขายภายในงานส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น จนเศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้ดี 

6. ผลการสำรวจผู้เข้าจัดงาน
6.1 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง

6.2 วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมจัดแสดงในงาน

6.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
93% ของผู้เข้าร่วมจัดงานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้

6.4 ความสำเร็จโดยรวม
87% ของผู้เข้าร่วมจัดงานได้รับความพึงพอใจที่มีโอกาสในการเข้าร่วมจัดงาน 

6.5 การติดต่อดำเนินธุรกิจ
83% ของผู้เข้าร่วมจัดงานได้รับการติดต่อจากผู้เข้าชมเพื่อดำเนินธุรกิจ 

6.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่
91% ของผู้เข้าร่วมงานสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ได้

6.7 ผู้เข้าร่วมจัดแสดงในงานที่ได้รับการเข้าชมจาก สาขาดังต่อไปนี้

6.7 ความตั้งใจที่จะจัดแสดงที่ BioFach ครั้งต่อไป
82% ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานวางแผนที่จะจัดแสดงที่ BioFach อีกครั้งในปี 2014

6.8 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในงาน
ผู้เข้าร่วมงาน 12-42% ให้ความเห็นว่า การติดต่อค้าขายภายในงานส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น จนเศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้ดี